Informatie en leveringsvoorwaarden

Tarieven voor arrangeeropdrachten zijn altijd op aanvraag en afhankelijk van uw specifieke wensen.

Alvorens u een arrangeeropdracht uitvaardigt, krijgt u altijd vooraf een vrijblijvende prijsopgave.

Prijzen zijn exclusief € 2,50 administratiekosten per zending.

Prijzen zijn exclusief eventuele verpakkings- en verzendkosten.

Eenmaal bestelde arrangementen kunnen niet worden teruggenomen.

Eenmaal verstrekte arrangeeropdrachten kunnen niet worden geannuleerd.

Nadat een arrangement gereed is, ontvangt u van Tritonus Music de factuur. Direct na het voldoen daarvan ontvangt u het arrangement. De betalingstermijn is 14 dagen netto, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verzonden en wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 12,00. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt dit bedrag steeds met € 12,00 verhoogd. Wordt de betalingstermijn met meer dan 2 maanden overschreden, dan wordt de incasso in handen gegeven van een incassobureau/gerechtsdeurwaarder. Alle extra bijkomende kosten komen daarbij voor rekening van de opdrachtgever.

Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. Tritonus Music aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

Uw gegevens zullen onder geen enkel beding beschikbaar gesteld worden aan derden.

Met het plaatsen van een arrangementsopdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden

Om misverstanden te voorkomen, wordt u dringend verzocht uw arrangeeropdracht uitsluitend schriftelijk, middels de website of via e-mail te plaatsen, met vermelding van de exacte orkestbezetting en wensen met betrekking tot gewenste partijen inclusief gewenste stemmingen en sleutels. Ook kunt u eventuele wensen kenbaar maken met betrekking tot het niveau van de partijen.

Let op:

Muziek kopiëren is illegaal en strafbaar. Bij constatering van het onderhands doorverkopen of ruilen van bladmuziek, zult u geen muziek meer kunnen bestellen bij Tritonus Music. Tevens zullen collega-arrangeurs en -uitgeverijen op de hoogte worden gesteld, waarna deze dezelfde maatregelen kunnen nemen.

winkelwagen
  • Leeg
@iwanwiering