Rouw

Live muziek tijdens een uitvaart kan de nabestaanden enorm tot steun zijn bij de rouwverwerking. Het kan ook erg belangrijk zijn om met muziek een laatste eer te bewijzen aan de overledene.

Het is voor mij iedere keer weer een zeer dienstbare eer om een muzikale wens van overledene en/of nabestaanden te mogen vervullen, het maakt mijn werk enorm betekenisvol!

De trompet komt bijzonder goed tot zijn recht in kerk of crematorium, maar zeker ook in de open lucht op de begraafplaats.

Meestal wordt om het "Signaal Taptoe" verzocht (in de volksmond beter bekend als "The Last Post"), maar in overleg kan ik proberen al uw muzikale wensen in te willigen. U neemt het snelst contact met mij op via: info@tritonusmusic.nl of tel 0252-217975. Ik probeer dan in overleg met u en/of de uitvaartbegeleider tot een juiste invulling te komen.

Hier speel ik "Signaal Taptoe" in de finale van de Nationale Taptoe 2009: http://www.youtube.com/watch?v=VBKhB4kNbec

Hier speel ik de Nationale Taptoe Hymne tijdens de herdenkingsdienst voor het Koninginnedagdrama van 30 april 2009. Deze dienst op 8 mei 2009 kwam live op de NOS: http://www.youtube.com/watch?v=fx_Z9QWrjkc

Een greep uit de reacties:

Beste Iwan, namens ons gezin aangevuld met vele andere familieleden en vrienden, willen we jou heel erg bedanken voor wat je gedaan hebt voor ons. Wat klonk het  P R A C H T I G!! We hebben geboft met jou. Voor altijd dragen we jouw geluid bij ons. (Nabestaande)

Beste Iwan Wiering, daar het niet mogelijk is u persoonlijk te bedanken, doe ik het per brief. Het was geweldig, hetgeen u voor mijn man gedaan heeft. Het was één van zijn laatste wensen, de "Last Post" bij zijn afscheid. U heeft dit waargemaakt. Het was prachtig. Heel, heel veel dank namens mijn kinderen, kleinkinderen en vooral van mij. (Nabestaande)

Beste Iwan, hartelijk dank dat de laatste wens van mijn vader door jou is gerealiseerd. We vinden het geweldig van je! (Nabestaande)

Beste Iwan, nogmaals wil ik je bedanken voor je bijdrage aan de onthulling van het gedenkteken. Vooral omdat het allemaal op het laatste moment moest gebeuren, was het erg prettig dat je direct je medewerking wilde verleden. (Gemeente Teylingen)

Langs deze weg wil ik u, mede namens de ambassadeur, mijn erkentelijkheid overbrengen voor uw goede en waardige bijdrage, die ook door de Nederlandse gemeenschap zeer is gewaardeerd. (Defensie Attaché Nederlandse Ambassade in Moskou)

Graag wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw professionele en indrukwekkende bijdrage aan onze herdenking "60 jaar ontruiming kamp Vught". We kregen zeer veel positieve respons op het geheel en het weer werkte ook al mee. We kijken dan ook terug op een, mede dankzij uw inbreng, uitermate geslaagde en waardige dag. (Directeur Nationaal Monument Kamp Vught)

Beste Iwan Wiering, Wat was het mooi vanmiddag, zo indrukwekkend maar ook zo mooi geblazen. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. (Nabestaande)

winkelwagen
  • Leeg
@iwanwiering